Bafni

improvizační
divadlo

image

Simona Trávníčková

herečka · lektorka · manažerka divadla

Srdcem improvizátorka, lektorka, koučka, mentorka, manažerka divadla.

Připojila jsem se k Bafni na začátku roku 2011 oslněna na zápase Bafni vs. Brigáda uměním improvizačních herců, kteří jsou pohotoví, vtipní, uvolnění, nad věcí, vystupují na jevišti s lehkostí a přirozeným humorem. Proč? Protože to vše mi v životě strukturované, analytické a na strach z chyby zaměřené dokonalé doktorandky na Právnické fakultě v Brně a asistentky Nejvyššího soudu v Brně znatelně chybělo. Vždycky mě to táhlo k divadlu a přede mnou se najednou otevřela magická cesta na jeviště plné svobody, hravosti a uvolnění.

Podařilo se mi propojit umění improvizace se svými lektorskými dovednosti nasbíranými jako vyučující na Právnické fakultě v Brně, v Prázdninové škole Lipnice a České cestě, školitelce kurzů pro Českou advokátní komoru, Akademie Libchavy a dalšími příležitostmi. A tak, ač původem právnička, se dnes věnuji především osobnostnímu rozvoji lidí a týmů metodami aplikované a divadelní improvizace, učení prožitkem atd. S právem jsem zůstala v kontaktu především na Právnické fakultě v Praze, kde vedu metodické workshopy pro vyučující a poskytuji individuální konzultace.

V Bafni a ve své firmě Yes and, s. r. o., vedu víkendové, pobytové i pravidelné kurzy improvizace pro veřejnost, víkendové kurzy improvizace pro rodiče a děti (www.improvizacnikurzy.cz). Techniky aplikované a divadelní improvizace využívám v lektorské práci pro jednotlivce i firemní týmy k rozvoji komunikace, týmové kreativity, schopnosti sebeprezentace, prezentačních dovedností, argumentace, zvýšení sebevědomí, týmové spolupráce, adaptační inteligence, práce se stresem, práce s chybou, emoční inteligence, důvěry a naladění atd.

V Prázdninové školy Lipnice vedu metodické kurzy v oblasti metod zážitkové pedagogiky. To vše využívám i při práci s individuálními klienty a pracovními týmy. Mou srdcovou záležitostí jsou vedle improvizace i mezigenerační setkávání žen Mokoša (www.mokosa.cz) - čas a prostor, kde každá žena může být skutečně sama sebou.

Protože řadu lidí oslovuje moje životní cesta a odvaha ke změně, poskytuji individuálním klientům konzultace, koučování nebo mentorink atd. v tématech, které vzájemně rezonují.

Více o mně najdete na www.simonatravnickova.cz.